Vooruitblik 2019 CROW: het jaar van groei!

Na alle organisatieveranderingen van de afgelopen twee jaar richt CROW de blik volop naar buiten. 2019 is het jaar waarin de puzzelstukjes verder in elkaar gaan vallen en we vol inzetten op groei van onze organisatie. Maatwerk en samenwerken met onze opdrachtgevers en partners blijven hierin onze belangrijkste focus.

Deskundigen
Medewerkers
Het hebben van een organisatie met zelforganiserende teams betekent dat we continu werken aan ons model. We blijven investeren in mensen, processen en systemen om in te spelen op de constant veranderende marktomstandigheden. Hierdoor zitten we dichter op de klant wat leidt tot een passender portfolio van producten en diensten.
 

Maatwerk

We zetten vol in op groei van onze organisatie. Klanten en financiers willen graag dat CROW werkzaamheden voor hen uitvoert. De vraagstukken vragen steeds meer om een multidisciplinaire benadering en maatwerk. We signaleren en anticiperen op wat er in de buitenwereld speelt. Onze producten worden samen met kennisprogramma’s en inhoudelijke deskundigen ontwikkeld. Ook gaan we verder met het opbouwen van communities voor gebruikers, waarin we partijen met elkaar verbinden en kennis delen.
 
Het gebruik van data speelt een steeds belangrijker rol. De organisatie zal daarin mee moeten groeien, zowel in aantallen als in de ontwikkeling van nieuwe competenties. In de huidige arbeidsmarkt zal dit voor de nodige uitdagingen zorgen. Vandaar ook het belang om continue te zorgen dat de interne organisatie dusdanig efficiënt en effectief is georganiseerd, zodat CROW in staat is om zoveel mogelijk klantwaarde toe te voegen.
 

Verbinden

We willen een centrale en ondersteunende rol blijven spelen bij het vinden van de juiste antwoorden. Samen met overheden, marktpartijen en inhoudelijk deskundigen willen we verbinden en bestaande en nieuwe kennis ontwikkelen en verankeren. Dat doen we bijvoorbeeld in het Kennisnetwerk SPV (onderdeel van Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030) dat samen met SWOV in 2019 vorm krijgt. Het Kennisnetwerk SPV is dé kennisplek voor elke professional die zich met verkeersveiligheid en de implementatie van het SPV bezighoudt. Alleen door samen te werken, kunnen we de verkeersveiligheid verbeteren.

Ook in 2019 geven we samen met onze partners richting aan de inrichting van Nederland.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven