Visie/Missie

Wij geven richting aan de inrichting van Nederland.

Rotonde

Om Nederland ook in de toekomst goed ingericht te houden, is continu onderhoud en verbetering nodig. Veel infrastructuur is in de jaren 60 van de vorige eeuw aangelegd en moet vervangen worden. Tegelijkertijd hebben grote maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitale transformatie, energietransitie, klimaatverandering, smart mobility en de algehele versnelling van technologische innovaties een enorme impact op Nederland en de rest van de wereld.
 
Omdat zelfs de grote aanpassingen aan Nederland vaak geruisloos verlopen, zou je bijna denken dat het allemaal vanzelf gaat. Niets is minder waar. (Decentrale) overheden en andere (semi-) publieke opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat en marktpartijen, hebben actuele kennis en duidelijke richtlijnen nodig om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Wij willen als kennisplatform een centrale en ondersteunende rol spelen bij het vinden van de juiste antwoorden. Onze missie is om richting te geven aan de inrichting van Nederland.
 
Als kennisplatform ontwikkelen we richtlijnen, opleidingen en praktische tools voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en (openbaar) vervoer en voor aanbesteden en contracteren. Overheden en marktpartijen gebruiken deze bij het maken en uitvoeren van beleid en in aanbestedingstrajecten. Wij bekijken vraagstukken in samenhang en leggen verbindingen tussen werkterreinen, tussen beleid en praktijk, tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers en tussen verleden, heden en toekomst.
 
Samen met de sectoren werken we aan een veilig en goed geregeld Nederland.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven