Geen functies, maar expertises

In 2018 hebben we veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Onze mensen maken namelijk het verschil als het gaat om de ontwikkeling van kennisproducten en de samenwerking met onze partners. En de nieuwe manier van werken in zelforganiserende teams vraagt om ander gedrag. Operationeel manager Veronique Christiaans-Joosten legt uit wat het voordeel is van deze nieuwe manier van werken met de expertisematrix.

Kerncompetenties(Lees hier het interview dat Veronique Christiaans-Joosten gaf in het magazine Over werk van AWVN)

Waarom heeft CROW gekozen voor deze manier van werken?

Veronique: “Deze nieuwe manier van werken is onderdeel van de totale verandering die in 2017 is ingezet. Het is onze overtuiging dat je betere resultaten behaalt wanneer een medewerker zijn talenten optimaal kan inzetten en ook weet wat zijn beperkingen zijn. Zeker wanneer je in een zelforganiserend team werkt, is dit extra belangrijk.

Wij zagen dat de functieprofielen deze ontwikkeling beperkten en soms zelfs blokkeerden. De profielen waren heel strikt en boden weinig ruimte om te ontwikkelen. In de expertisematrix staan acht expertises beschreven die aansluiten bij de strategie van CROW.”   

Wat is het idee achter deze manier van werken?

Veronique: “De markt is aan het veranderen en de vraagstukken waar we mee te maken krijgen worden steeds complexer. Daarnaast is het takenpakket van CROW heel breed. De oude functieprofielen waren heel strikt, waardoor mensen lastig konden meebewegen met vragen vanuit de markt. Medewerkers werden belemmerd om vraagstukken multidisciplinair op te pakken.  Met de expertisematrix kijken we niet naar het functieprofiel, maar naar de competenties die nodig zijn om iets te bereiken. Uiteindelijk levert dat meer resultaat op. “

Wat is het voordeel voor de medewerkers?

Veronique: “Het grote voordeel voor medewerkers is dat je je kan richten op de ontwikkeling van je talenten. Natuurlijk is er een basisniveau van kennis waar je aan moet voldoen, ook voor je mindere kanten. Maar de focus is doen waar je goed in bent. Het geeft veel meer ruimte.

Als medewerker kan je zelf je ontwikkeling in eigen hand nemen: waar ben je goed in en hoe wil je je verder ontwikkelen. Het heeft de grenzen doorbroken tussen de oude functies, waardoor mensen beter tot hun recht komen. Vroegen ‘mocht’ je iets niet doen omdat het niet in je functie paste, terwijl je er wel goed in was en plezier in had. Nu voeren we daar eerder en makkelijker het gesprek over, waardoor er meer mogelijk is.”

Hoe heeft CROW dat het afgelopen jaar opgepakt?

Veronique
Veronique Christiaans-Joosten

Veronique: “2018 was op dit punt een overgangsjaar. We hebben veel gesprekken gevoerd met elkaar, zodat iedereen wist hoe hij/zij er voor staat ten opzichte van de expertisematrix. Elke medewerker heeft dit beeld nu en weet waar eventuele ontwikkelpunten zitten. We hebben dan ook met elkaar afgesproken dat er een ontwikkelingsperiode van twee jaar is.

Op een aantal punten vragen we namelijk ander gedrag ten opzichte van de oude functieprofielen. Dat kost tijd om te ontwikkelen. Dat maakte dit proces intensief het afgelopen jaar. Meestal kwamen de beelden overeen, soms verrasten we elkaar in positieve zin, maar soms ook in negatieve zin. Dat is dan pittig. Daarom hebben we veel tijd gestoken in het coachen en trainen van medewerkers en dat blijven we continue doen.”

Is CROW met de expertisematrix klaar voor de toekomst?

Veronique: “De expertisematrix is een middel in de totale ontwikkeling van de organisatie. Die is al in 2017 in gang gezet en daar gaan we ook in 2019 mee verder. De matrix maakt het makkelijker voor CROW om te kunnen verbinden tussen vakgebieden en in te springen op de behoefte van de klant. Daarnaast maakt de matrix ons een aantrekkelijkere werkgever voor nieuwe getalenteerde mensen die bij CROW willen werken.”  

 

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven