Jaarresultaten

jaarresulaten
Klik op de afbeeldingen voor het document

CROW draaide in 2018 opnieuw beter dan begroot

Het financieel resultaat van CROW is uitgekomen op een positief saldo van k€ 624. Dit is k€ 1.071 beter dan was begroot. In de begroting voor 2018 was uitgegaan van een verlies van k€ 447.  

Inkomsten

De inkomstenkant liet een mooie groei zien ten opzichte van 2017. Het economisch sentiment voor de verschillende sectoren bleef positief. Dat had een gunstig effect op de verkoop van onze kennisproducten en -diensten, en een aantrekkende economie vertaalde zich in hogere RAW afdrachten.
 
De omzet groeide het afgelopen jaar door toevoeging van nieuwe kennisprogramma’s, zoals Waterbouw en Beton, en door de groei van bestaande programma’s, zoals het Kennis Partnerschap Provincies KPP. Bij kennisontwikkeling is Rijkswaterstaat sterk gegroeid als financier, dit is onder meer het gevolg van de groei van het portfolio dat CROW begin 2018 heeft overgenomen van SBRCURnet. Voor al deze programma’s en andere financiers hebben we veel projecten en producten opgeleverd.
 
De cursussen en opleidingen deden het ook goed en vertoonden een gestage groei van cursisten. Met name het examen om te werken met en in vervuilde grond (R-DLP) deed het goed. Mede hierdoor zijn de resultaten over 2018 hoger dan verwacht.
 

Kosten

Aan de kostenkant bleven de kosten binnen de begroting. Zo kwamen de personeelskosten k€ 633 lager uit. In de begroting was rekening gehouden met een vaste formatie van 102 medewerkers. Uiteindelijk zijn er – vooral door de krappe arbeidsmarkt - gemiddeld 97 medewerkers in dienst geweest. Hierdoor vielen de salarissen en daaraan gerelateerde bijkomende personeelskosten lager uit.
 

Organisatieverandering begint vruchten af te werpen

De organisatieverandering begint zichtbaar haar vruchten af te werpen. Teams richten zich steeds meer naar hun klanten: wat zijn de behoeftes, welke problemen lossen wij op met onze producten en diensten? CROW heeft ook in 2018 veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers, immers, mensen maken het verschil. Onze organisatie is er dan ook op gericht om de talenten van onze medewerkers maximaal tot hun recht te laten komen. Een grote stap daarin was de implementatie van de expertisematrix.
 
Naast de ontwikkeling van medewerkers zijn stappen gezet om meer inzicht te krijgen in de voortgang van kennisprojecten en in de werkvoorraad van individuele medewerkers.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven