In de media

Een goede relatie met de pers is essentieel voor elk bedrijf. De media is voor CROW een belangrijke partner om de vele publieksgroepen, zoals klanten, opdrachtgevers, financiers, de publieke opinie en potentiële medewerkers te informeren. Daarnaast dragen persoptredens bij aan onze ambitie om CROW op de kaart te zetten als toonaangevend en richtinggevend kennisplatform voor de infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en (openbaar) vervoer en voor aanbesteden en contracteren. Wij hechten dan ook belang aan een goede relatie met de pers.

De media wisten ons het afgelopen jaar vaak te vinden. Wekelijks kwamen verzoeken binnen van regionale- en landelijke media en van de vakpers voor een inhoudelijke reactie op actuele- of maatschappelijke onderwerpen of een verzoek om een interview. Veel van deze verzoeken leidden tot publicaties.

Ook werden onze collega’s regelmatig gevraagd als spreker of deskundige in debatten. Naast deze aanvragen trad CROW diverse malen zelf in de publiciteit. Zo publiceerden we in april de resultaten van de OV-Klantenbarometer. Dit is een jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek in het gehele openbaar vervoer. De barometer werd voor de 18e keer gehouden en leidde tot diverse publicaties in regionale en landelijke media. Wij zien uit naar een voortzetting van deze goede samenwerking met de pers in 2019.

Hieronder ziet u hoe onze ‘CROW-celebrities’ de tv haalden in 2018. (klik op de afbeelding voor de uitzending)


Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven