Wegdeklabelling methodiek

Provincie Gelderland heeft samen met Strukton Civiel, Universiteit Twente en Apollo Vredestein wegdeklabelling ontwikkeld. Labelling van wegdekken is een kwaliteitscategorisering (van A tot G) van eisen en richtlijnen (huidige en toekomstige) voor wegdekken, net zoals bij huizen, witgoed en banden.

Het doel van deze labelling is gemakkelijkere en transparante communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tussen wegbeheerder en omgeving en het bevordert de herkenbaarheid richting maatschappij en politiek.

De labelling van wegdekken moet leiden tot erkenning van een wegdek (het rij-oppervlak) als een industrieel te ontwerpen, bouwen en onderhouden product.

Daarnaast vergemakkelijkt het de samenwerking met bandenfabrikanten en andere relevante industriepartners, met als resultaat snellere innovatiecycli (kortere doorlooptijden van noviteiten) en maakt het de optimalisatie van de interactie band-wegdek pas echt goed mogelijk.

Een label-systematiek is uitgewerkt voor: (natte) stroefheid, geluid, rolweerstand en levensduur. Ook is een standaard leidraad ontwikkeld om wegdeklabelling praktisch en functioneel uit te kunnen vragen.

Deze leidraad kan op wereldwijde schaal worden gebruikt (UNECE). De beoogde aanpak is een vorm van zelf-certificering, gecontroleerd door een onafhankelijke instantie (vergelijkbaar aan de CE-markering).

De labels zijn gecategoriseerd op basis van de huidige (gevalideerde) meetmethoden, zowel vooraf in het laboratorium als in-situ. Hierbij wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van bestaande, geharmoniseerde proefmethoden.

Wegdeklabels stimuleren innovatie en zijn een stap voorwaarts ter professionalisering en industrialisering van de wegenbouwsector.

Het eerste project van Provincie Gelderland waarbij gebruik gemaakt wordt van wegdeklabelling is op 14 april 2018 gestart op de A348 bij Velp.

Meer informatie

Zie ook onderstaande artikelen over wegdeklabelling:

 

Contactpersoon Provincie Gelderland

Harco Kersten
026 3599641

© Copyright 2014 CROW