Interessante websites

Bekijk het overzicht van interessante websites en instrumenten:

 • Sneller innoveren
  Platform en leeromgeving voor innoveren in de deltatechnologie. Met de website is geprobeerd lerend vermogen te organiseren door praktijkervaringen te documenteren: welke belemmeringen speelden er bij de ontwikkeling van een innovatie, hoe is daarmee omgegaan en wat is daarvan geleerd? Het doel is met de website mensen te inspireren door te laten zien te zien hoe anderen omgaan met belemmeringen en ook uitnodigen de website aan te vullen met eigen ervaringen.
   
 • Inkoop Innovatie Urgent
  Inkoop Innovatie Urgent helpt overheden om het innovatieve potentieel van de markt te benutten voor maatschappelijke opgaven  Dit kan bijvoorbeeld door in dialoog te gaan en meer ruimte te bieden in aanbestedingen. Het programma ondersteunt met kennis, netwerk en instrumenten.
   
 • Innovatiekoffer
  De innovatiekoffer helpt overheden bij inkoop van innovatie. Deze koffer heeft drie pijlers: instrumenten, cases en trajecten. De instrumenten beschrijven stap voor stap verschillende manieren waarmee de overheid innovatie kan inkopen. De innovatiekoffer is onderdeel van PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden.
   
 • WaterWindow
  WaterWindow is een platform waar bewezen Nederlandse water- en klimaat-oplossingen gevonden kunnen worden. Alle oplossingen, producten en diensten, zijn gekoppeld aan een succesvolle praktijksituatie en voorzien van handige informatie met betrekking tot betrokken partijen, leveranciers en opdrachtgevers.
   
 • Rijkswaterstaat Corporate Innovatie Programma
  Op Rijksniveau heeft Rijkswaterstaat een eigen innovatieprogramma.
   
 • WOW (Wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders)
  Platform WOW stelt de samenwerking tussen wegbeheerders van rijk, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen centraal.
   
 • Bouwcampus
  De Bouwcampus in Delft is dé ontmoetingsplaats waar partijen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken. Het is hét netwerk dat partijen in de gehele bouwsector met elkaar verbindt. Meer dan 120 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstituten zijn al verbonden aan De Bouwcampus. Partners zoals Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, gemeenten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en schoolbesturen leggen hun maatschappelijke vraagstukken neer.
   
 • Infrabeheer.org
  Infrabeheer.org is een non-profit kennis- en communicatieplatform voor de beheerders die hun kennis en ervaring op het gebied van de beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bruggen met elkaar willen delen.
   
 • iAMPro
  iAMPro staat voor infrastructuur AssetManagement Professional. Het is een kennisportaal voor professionals in het assetmanagement in de infrastructuur (wegen, waterwegen en openbare ruimte) en brengt professionals op interactieve wijze met elkaar in contact om versneld assetmanagementvraagstukken op te kunnen pakken.

 • Infravation
  Infravation is een door Rijkswaterstaat gecoördineerd internationaal samenwerkingsverband van wegbeheerders dat negen innovatieprojecten co-financiert op het gebied van weg- en bruginfrastructuur. In 2017 worden in diverse landen de innovatieve oplossingen in de praktijk gedemonstreerd.
 

© Copyright 2014 CROW