IFD – Industrieel Flexibel en Demontabel – in de GWW

IFD staat voor Industrieel, Flexibel, Demontabel: werken met gestandaardiseerde interfaces die fabrieksmatig zijn geproduceerd, snel aangebracht kunnen worden en geschikt zijn voor hergebruik. Door de verbindingen tussen elementen van bijvoorbeeld een brug te standaardiseren wordt de bouw circulair, duurzaam en efficiënter.Winst op meerdere vlakken

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft onderzoek  gedaan naar de kansen van bouwen met IFD. Het onderzoek wijst uit dat er omvangrijke maatschappelijke voordelen te behalen zijn als op grotere schaal prefabricage, standaardisatie en aanpasbaar bouwen wordt toegepast bij beweegbare bruggen. Niet alleen kan tot 15 procent worden bespaard op de bouw- en onderhoudskosten van bruggen, ook de bouwtijd en de verkeershinder kunnen sterk worden beperkt. Bovendien vallen de CO2-emissies lager uit in vergelijking met de bestaande werkwijzen. Zo draagt IFD ook bij aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

NTA beweegbare bruggen

Op dit moment wordt gekeken hoe we IFD toe kunnen passen bij beweegbare bruggen. Om dit mogelijk te maken ontwikkelt NEN op dit moment, samen met opdrachtgevers, bouwbedrijven, constructeurs en ingenieursbureaus een Nederlandse Technische norm (NTA) die de basis vormt voor het aanbesteden en bouwen van beweegbare bruggen. Met IFD definiëren we standaardmaten voor de verbindingen (interfaces) en het ruimtebeslag (dimensie) van o.a. het bewegingswerk, draaipunten, leuningen, enzovoort. De NTA schrijft bewust géén materialen voor, hiermee blijft er voldoende ruimte voor innovatie. Het streven is om de NTA eind 2018 gereed te hebben en in 2020 de eerste bruggen, op basis van de NTA, aan te besteden.

Taakgroep aansturing

Voor de NTA beweegbare bruggen is er onlangs een nieuwe taakgroep gestart. Taakgroep aansturing richt zich op de bediening, bewaking en besturing binnen de NTA. Aansluiten bij deze taakgroep is nog mogelijk, neem voor meer informatie contact op met Remco Spiering (remco.spiering@nen.nl).

Maatschappelijke relevantie

In Nederland zijn de komende decennia tienduizenden bruggen toe aan vervanging of renovatie. Dit is een gigantische operatie die de beschikbaarheid en de bereikbaarheid onder druk zet én om forse investeringen vraagt. Vanwege de vaak strategische ligging van bruggen zijn de maatschappelijke en economische gevolgen groot als een brug tijdelijk niet beschikbaar is. Omdat alle wegbeheerders in Nederland hiermee te maken krijgen staat deze opgave hoog op de Bouwagenda. De opgave biedt ook kansen: voor verduurzaming, circulair bouwen én kostenreductie. Standaardisering van interfaces, ook wel IFD genoemd, is één van de oplossingen.

Samen moeten we het doen!

Cruciaal voor het slagen van het IFD-principe is bouwvolume. Alleen als deze aanpak in de hele keten wordt omarmd is het mogelijk om elementen in grotere series te vervaardigen. Daarnaast moeten wegbeheerders de schotten tussen aanleg- en beheerbudgetten neerhalen. Door het samenvoegen van budgetten kunnen beslissingen worden genomen op basis van de totale levensduur van een brug. De toepassing van IFD-principes vraagt niet alleen inspanning en commitment van wegbeheerders. Ook voor markt is een rol weggelegd. Investeringen zijn noodzakelijk in de aanpassing van productie- en logistieke processen.

Naast het toepassen van IFD principes op beweegbare bruggen wordt er inmiddels ook gekeken naar toepassingen op andere assets binnen het areaal GWW, zodat de methode van IFD-bouwen breder toegepast wordt.  

De NTA voor beweegbare bruggen is ontwikkeld in samenwerking met:

Logo's

Agenda

 
15 maart 2019 Young Engineer Colloquium TU Eindhoven
18 maart 2019 Bijeenkomst Multiwaterwerk- uniformering sluizen Schijndel
1 april 2019  NTA 1.0 beweegbare bruggen gereed -
17 April 2019 Kick-off NTA 2.0 beweegbare bruggen NEN, Delft
20 mei 2019 Bijeenkomst Multiwaterwerk- uniformering sluizen Boxtel
27 November 2019 Symposium IFD in de GWW n.t.b.
december 2019  NTA 2.0 beweegbare bruggen gereed  
1 november 2018 Expedition Next: Legolisering in de Bouw Dura Vermeer, Cruquius
13 november 2018 Volgende bijeenkomst taakgroep aansturing NEN, Delft
23 november 2018  Werkconferentie Dwarskrachten Bouwcampus, Delft
28 november 2018 Informatiebijeenkomst NTA beweegbare bruggen Provincie Noord-Holland, Haarlem
15 - 18 januari 2019 InfraTech 2019 Ahoy, Rotterdam

 

Contact

Meer weten over IFD in de GWW?
Jan van Asten    astenj@noord-holland.nl
Paul Waarts     waartsp@noord-holland.nl

Of meedenken bij de ontwikkeling van de NTA’s?
Arnoud Muizer arnoud.muizer@nen.nl

Documenten en links

Uitnodiging kick-off NTA 2.0 (april 2019)
Artikel NTA Bouwagenda (december 2018)
Artikel De Tijd (augustus 2018)
Artikel Stadswerk (juni 2018)
IFD strategie document (december 2017)
Artikel Cobouw (november 2017)
Rapport EIB (oktober 2017)
Bouwagenda – Road map 1: bruggen en sluizen
Stroomversnelling bruggen

Commitment

Janson Bridging heeft IFD tot haar kernactiviteit verheven. Al meer dan 45 jaar bouwt, verhuurt en demonteert men standaard modulaire brugsystemen. De IFD gedachte zit in ons DNA. Daarom ondersteunen en verwelkomen wij deze gedachte in de civiele sector. Deze manier van aanpak van de komende vervangingsvraag zien wij als kansrijk. Met het oog op de beschikbare gelden, het beschikbare personeel en de impact van vervanging van een kunstwerk op de omgeving, zijn wij overtuigd van het nut van IFD in de GWW.Gerard
Gerhard Nijenhuis, ontwerper en directeur bij ipv Delft creatieve ingenieurs
“IFD is gericht op de verbindingen tussen elementen van een brug. Zo kunnen we met IFD gewoon bruggen ontwerpen met een unieke architectuur en functionaliteit, passend bij de locatie. Ik ben dus niet bang dat bruggen allemaal hetzelfde worden. De angst voor eenheidsworst is wat  mij betreft onterecht.”

Robert
Robbert de Ridder, manager of technology bij SPIE Nederland B.V.
“De BV Nederland moet de komende jaren 1.350 bruggen vervangen en/of revitaliseren om haar vaar- en wegennet open, veilig en betrouwbaar te houden. Dezelfde BV heeft momenteel te weinig resources om dat te realiseren. Wij zijn als Nederlanders altijd goed geweest in het samenwerken en het bedenken van slimme oplossingen. IFD en de NTA zijn daar een mooi voorbeeld van om dit maatschappelijke probleem aan te pakken.”

Paul
Paul Waarts, senior adviseur bij provincie Noord-Holland
“In veel industrieën is standaardisatie al decennia lang de norm. Denk aan de auto- en computerindustrie, maar ook de scheepsbouw en de burgerlijke- en utiliteitsbouw. Dat dit bij bruggen nog niet het geval is heeft mij altijd verbaasd.”

Harm
Harm Wattel, business unit directeur bij staalbouwbedrijf Hillebrand
"Bruggen zijn onze core business. Het initiatief om op brede schaal aan de slag te gaan met IFD juichen wij toe. Dat is ook de reden dat wij vanaf het begin al betrokken zijn bij deze ontwikkeling. Als we dit breed toepassen dan kunnen wij als bruggenbouwer veel efficiënter werken. Ons productieproces wordt meer gecontroleerd omdat we onderdelen in serie kunnen produceren en op voorraad leggen. Ik verwacht dat we daardoor veel sneller kunnen schakelen.”

Herman
Herman van der Horst, divisiedirecteur ruimte, mobiliteit en infra bij Movares
“Wij werken ook mee aan de ontwikkeling van de NTA. Innovatie is belangrijk, ook in bruggenbouw. Het proces vraagt om een lange adem, maar als deze norm er straks is wordt niet alleen de bouw van bruggen goedkoper, het optimaliseert ook het beheer en onderhoud.”

© Copyright 2014 CROW