Doel Infra-Innovatie Netwerk

Het ‘Infra-Innovatie Netwerk’ heeft een duidelijk doel voor ogen:

  1. De ontwikkeling van fysiek gerelateerde innovaties stimuleren. Het gaat daarbij om materialen, producten, processen en technieken, die toegepast kunnen worden in civieltechnische werken bij decentrale overheden.
  2. Het toepassen van deze innovaties stimuleren.

Het netwerk is dé vraagbaak voor decentrale overheden en de hen omringende partijen en besteedt specifiek aandacht aan:
 
  • De behoefte/vraag naar innovatieve oplossingen en deze formuleren en organiseren
  • Het aanbod aan recente innovatieve oplossingen en deze organiseren
  • De organisatie van de inrichting van (collectieve) proeftuinen en deze ondersteunen
  • De resultaten uit onderzoeken naar de werking/effect van innovaties uit proeftuinen en andere onderzoeken en deze ontsluiten
  • De activiteiten met andere initiatieven op het gebied van innovaties in de GWW afstemmen

Het netwerk richt zich met deze hoofddoelen op het stimuleren van de ontwikkeling en de toepassing van innovaties. Het netwerk heeft niet tot doel daadwerkelijk innovaties te ontwikkelen dan wel in de praktijk toe te passen.
 
Het netwerk heeft als algemene taak het informeren en adviseren van decentrale overheden over (de bevordering van) de ontwikkeling en toepassing van innovaties in de GWW. Dit gebeurt o.a. door middel van (fysieke) bijeenkomsten, een online community, nieuwsbrieven en dit kennisportaal (website).

Contact

Het team achter het Infra-Innovatie Netwerk

Vragen? Wij staan voor u klaar!

Bel of mail met

© Copyright 2014 CROW