Fietsbrug Nigtevecht in gebruik genomen 1 nov 2018

    Sinds begin augustus kunnen fietsers en voetgangers via de nieuwe boogbrug bij Nigtevecht het Amsterdam-Rijnkanaal oversteken. Voor de ontwerpers van ipv Delft draaide het bij dit project vooral om ruimtelijke inpassing, gebruikerscomfort en transparantie. Bij een doorvaarthoogte van 10 meter was dat niet makkelijk, maar het resultaat mag er zijn.

    De vereiste hoge doorvaart betekent lange hellingbanen aan weerszijden van het kanaal. De uitdaging was om deze zo in te passen dat het open landschap behouden blijft en omwonenden geen hinder ondervinden. Tegelijkertijd moet het tracé als geheel voor fietsers comfortabel te berijden zijn. Ipv Delft vond de oplossing in een haarspeldvormige hellingbaan aan de oostkant van het Amsterdam-Rijnkanaal en een lange hellingbaan parallel aan het water aan de overzijde. In beide gevallen blijven de hellingbanen dicht bij het kanaal, waardoor hun voetafdruk in het landschap zo klein mogelijk is. Deze inpassing maakt ook optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en sluit aan bij de wensen van omwonenden en andere belanghebbenden.


    Lees het hele artikel op: VerkeerinBeeld.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW