10 januari 2019: Netwerkevent Infra-Innovatie Netwerk 29 nov 2018

  Netwerk

  Het Infra-Innovatie Netwerk wil belemmeringen wegnemen en het daadwerkelijk toepassen van technische innovaties in de grond-, weg-, watersector bevorderen. Het netwerk brengt vraag en aanbod van innovaties bij elkaar. Tijdens het Netwerkevent zijn, naast de uitgebreide mogelijkheid tot netwerken, verschillende themasessies en innovatiecafés met betrekking tot infra innovaties en een innovatiemarkt te bezoeken. Op de innovatiemarkt staan diverse stands waar innovators innovaties presenteren. De markt is de gehele middag te bezoeken.
   
  Het netwerkevent biedt een mooie kans om te komen tot het stimuleren en implementeren van innovaties binnen uw eigen organisatie, of juist om eigen innovaties te presenteren direct aan de doelgroep! Het event biedt zowel kansen voor opdrachtgevers als voor opdrachtnemers/marktpartijen.
   
  Hieronder volgt het programma met de verschillende te bezoeken themasessies en innovatiecafés. Wil je deelnemen? Meld je dan hier aan.

  Plenair:

  - Opening 
  - Welkom
  - Keynotespreker: Bert Mulder (Lector informatie, technologie en samenleving). Hij geeft een keynote over de rol van big data in relatie tot infra innovatie.

  Themasessies:

  - Circulaire infra: IFD bruggen (Industrieel, Flexibel en Demontabel)
  - Aanbesteden met kleuren

  Innovatiecafés:

  - Klimaatbestendige wegen en fietspaden
  - Energietransitie (circulariteit, CO2-besparing, alternatieve vormen van energie, grondstoffenbesparing en duurzaamheid)

  Programma

  12.00 - 13.00: Inloop, lunch en Innovatiemarkt
  13.00 - 13.45: Opening en keynote
  13.45 - 14.15: Pauze en Innovatiemarkt
  14.15 - 15.00: Ronde 1 Themasessies en innovatiecafés.
  Bij het aanmelden geef je, je op voor één van de bovenstaande themasessie of innovatiecafé.
  15.00 - 15.30: Pauze en Innovatiemarkt
  15.30 - 16.15: Ronde 2 Themasessies en innovatiecafés.
  Bij het aanmelden geef je, je op voor één van de bovenstaande themasessie of innovatiecafé.
  16.15 - 17.15: Netwerkborrel en Innovatiemarkt
   
  We heten u graag welkom op donderdag 10 januari in Zoetermeer!

  Direct aanmelden

  Het team van Platform WOW, Gemeente Zoetermeer en Infra-Innovatie Netwerk

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW