Rijk grijpt in: 100 extra maatregelen voor betere luchtkwaliteit 28 mrt 2018

    De Rijksoverheid neemt maatregelen om de overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit versneld weg te nemen. Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, stelt samen met de provincies en gemeenten 100 aanvullende maatregelen voor.

    Deze maatregelen moeten de overschrijdingen van stikstofdioxide en fijnstof zo snel mogelijk oplossen. De maatregelen die worden genomen vullen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit aan.

    Het grootste deel van Nederland voldoet aan de Europese normen, maar met name op het vlak van veehouderijen en drukke straten in de binnensteden moet er veel worden verbeterd. Het aanvullende plan is op dinsdag 27 maart besproken. Tot 7 mei is het voor iedereen mogelijk om visies en ideeën over de aanpassing door te geven.


    ​Lees het hele artikel op: Stadszaken.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW