Pilot beschoeiing hergebruikt en biobased materiaal 20 mrt 2018

    De provincie Drenthe heeft naar eigen zeggen een succesvolle pilot uitgevoerd met het toepassen van alternatief materiaal voor oeverbeschoeiing. Dit materiaal is gemaakt van restmateriaal van auto’s, zoals gerecyclede kunststoffen van onder andere bumpers. De palen die voor de beschoeiing nodig zijn, zijn gemaakt van biobased materiaal. Het gaat om 30 meter beschoeiing die geplaatst is in een watergang van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Deze ligt langs het fietspad aan de provinciale weg N371 bij Geeuwenbrug. 

    De kunststof oeverbeschoeiing is rotvrij en heeft daardoor een veel langere levensduur dan hardhout. Het materiaal van deze beschoeiing is verschillende malen opnieuw recyclebaar. Ten opzichte van het gebruik van hardhout is de milieuwinst aanzienlijk. Per kilometer oeverbeschoeiing wordt de houtkap van 25 bomen en de uitstoot van 22 ton CO2 vermeden.


    ​Meer informatie over de pilot is hier te vinden (artikel geschreven tijdens pilot): Provincie.Drenthe.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW