Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 19 jul 2016

  Vanaf 1 juli 2016 is de Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 van kracht. Aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven zullen bij het plaatsen van opdrachten (werken, leveringen en diensten) aan deze wetgeving moeten voldoen. De kaders voor de gewijzigde Aanbestedingswet worden gevormd door drie Europese richtlijnen:
  • een richtlijn voor de gunning van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (2014/24/EU)
  • een richtlijn voor overheidsopdrachten in de sectoren water, energie, vervoer en post (publieke nutsfuncties) (2014/25/EU)
  • een richtlijn voor het plaatsen van concessieovereenkomsten (2014/23/EU)
   
  Met het wijzigen van de Aanbestedingswet 2012 zijn ook het ARW en de Gids Proportionaliteit gewijzigd.

  Lees meer over de wijzigingen ten opzichte van de Aanbestedingswet 2012.
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW