Christophe van der Maat: Innova58, een multi-innovatief wegenproject 19 jul 2016

  'Ik doe een beroep op alle betrokkenen om de out-of-the-box-gedachte vol te houden tot het einde'.

  Christophe van der Maat, sinds kort gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking in de provincie-Noord Brabant. Hij trof in zijn portefeuille het project Innova 58. Een multi-innovatief wegenbouwproject. Innovatief in de tijdstelling: het project kan niet wachten op een MIRT-uitvoering. Innovatief in de aanbesteding: het moet meer opleveren dan een gewoon DBFM-contract. En innovatief in de opzet: Innova58 is een project voor en door Brabanders. Een interview.

  Wat vindt u het meest innovatief aan InnovA58?

  ‘Ik zie voor me dat de A58 samen met de A67 het voorbeeld wordt van slimme mobiliteit in combinatie met de aanleg van het benodigde extra, en zo mogelijk ook slimmer asfalt. We passen met projecten als spookfiles nu al nieuwe in-car-technieken toe op de A58 en dat zal de komende tijd alleen maar verder uitbreiden. En van de aannemer die straks de A58 onder handen mag nemen, vragen we ook meer dan het reguliere ‘asfalt draaien’. We dagen het bedrijfsleven uit om de nieuwste technieken toe te passen. Met InnovA58 zetten we dus de eerste stappen om, wat ons betreft, de slimste snelweg ter wereld te bouwen. Met deze aanpak beogen we bovendien een nieuwe manier van samenwerken: als gelijkwaardige partners in een publiek-privaat-samenwerkingsproject. Dat vraagt om mensen die buiten hun eigen verantwoordelijkheden durven te denken en kennis durven te delen met hun concurrent. Maar ook om organisaties die eigen regels en zekerheden los durven te laten. En om bestuurders die risico’s durven te nemen zonder aan de voorkant alles dicht te willen timmeren. Zo moet een win-win ontstaan tussen bedrijfsleven en overheden.’

  Een van de voorwaarden die de provincie stelt binnen dit project is dat ‘de rentevergoeding uit innovaties moet komen’. Wat wordt daarmee bedoeld?

  ‘We willen met dit project meer bereiken dan alleen de versnelde verbreding van de A58. We willen dat deze aanpak ruimte biedt voor innovatie en innovatieve maatregelen op het gebied van infrastructuur. Zo kan het toepassen van innovatieve elementen op het gebied van aanbesteding, naar ons idee, een meerwaarde leveren ten opzichte van een normaal DBFM-contract. En ook op het gebied van beheer van de nieuwe infrastructuur en de inzet van nieuwe technieken op en langs de weg willen we dat de A58 slimmer wordt. Zo krijgt de verbreding van de A58 voor ons als Brabant ook een innovatieve plus.’

  Het hele interview leest u hier.

  (Bron: Verkeerskunde.nl)

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW