Innovaties voor duurzaam water- en terreinbeheer 25 jan 2019

  RegenVooral in de stedelijke omgeving, en steeds meer ook in buitengebieden, wordt gezocht naar oplossingen in watermanagement en terreinbeheer die helpen de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. GKB ontwikkelde daarvoor onder andere het WABER-systeem en het E-Grass-systeem.

  Het WABER-systeem is een waterbergend systeem dat kan worden toegepast onder gebruiksoppervlakten zoals kunstgras en parkeerplaatsen.Schoonwaterriolen uit de omgeving kunnen worden afgekoppeld en worden opgevangen in de WABER-constructie. Het systeem kan het regenwater vertraagd afvoeren of het water kan worden hergebruikt als water voor beregening van kunstgras sportvelden en natuurgrasvelden.
  In de oppervlakte van een volledig voetbalveld kan circa 1600m3 water worden gebufferd.
   
  Andere voordelen aan dit systeem zijn de grote bespelingsintensiteit (door snellere afvoer) en goede stabiliteit. In de gemeente Meierijstad is het WABER-systeem op Sportpark De Neul zelfs gebruikt in een overloopgebied van De Dommel. Waterschap De Dommel heeft naar aanleiding van deze innovatie het WABER-systeem genomineerd voor de Water Innovatieprijs van 2018 van de Unie van Waterschappen.

  Lees er meer over bij Straatbeeld.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW