Eerste waterbergingssysteem ingezet als hemelwaterriool 16 jan 2019

    RegenLapinus, onderdeel van Rockwool, past in opdracht van gemeente Maasgouw voor het eerst het Rockflow waterbergings- en infiltratiesysteem toe als regenwaterriool onder woonstraten.

    Eerder werd hetzelfde systeem al met succes aangelegd onder speeltuinen en parkeerplaatsen in dezelfde gemeente. Het toegepaste regenwaterriool heeft een totale lengte van bijna drie kilometer. Het systeem is innovatief, omdat het twee keer zoveel opslaat dan lava of grind. Het is hiermee sneller en voordeliger, doordat de bodem in de infiltratie kan worden meegerekend.

    Gemeente Maasgouw is proactief in Limburg als het gaat om het afkoppelen van regenwater. Hierdoor wordt regenwater niet meer middels het vuilwaterriool naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd, maar gebeurt dit via infiltratie-elementen die in de bodem zijn geïnfiltreerd. Dat heeft twee voordelen: zuiveringsinstallaties presteren beter als het aangevoerde afvalwater minder verdund is door regenwater. Een infiltratie verbetert de waterbalans en gaat hiermee verdroging tegen.

    Lees er meer over bij Straatbeeld.


     

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW