Buyer groups duurzaamheid 30 dec 2019

    Steeds meer publieke opdrachtgevers wensen concreet met verduurzaming aan de slag te gaan. Door samen op te trekken in de ontwikkeling van een gedeelde marktvisie en -strategie kunnen opdrachtgevers een helder signaal aan de markt afgeven en samen kosten en risico’s delen. Hierdoor is het mogelijk om van elkaar te leren en concrete resultaten te behalen. Deze aanpak noemen wij een buyer group.

    Het Rijk, IPO, VNG en UVW willen volgend jaar starten met 13 buyer groups. Deze buyer groups bouwen voort op de inzichten van afgelopen jaar rondom CO2-beprijzing en liggen in het verlengde van de Green Deal Circulair Inkopen en de leernetwerken van 2018 en 2019. Voor de verdere invulling van deze buyer groups wordt verkend hoe die samen met publieke en eventueel private opdrachtgevers kan worden vormgegeven om zo de ambities uit het uitvoeringsprogramma circulaire economie en het klimaatakkoord te realiseren. PIANOo en Rijkswaterstaat ondersteunen de buyer groups.

    Klik hier voor meer informatie.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW