Vermindering hittestress door warmteterugwinning

27-09-2017
In hoeverre kan de warmteterugwinning bijdragen aan het voorkomen of het verminderen van hittestress met gezondheidseffecten (naast een verlaging van de albedo-waarde van daken, meer (boom)beplanting en meer oppervlaktewater)

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW