Aanleg kabels en leidingen

27-09-2017
Op welke wijze kunnen kabels en leidingen worden aangelegd zodat de onderhoudskosten laag zijn, er bij vervanging geen schade optreedt aan de verharding en wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden van de Nutsbedrijven?

Reacties

Henk van der Maas
Ik heb me net als lid aangemeld voor het innovatienetwerk van CROW. Kijkend naar alle info valt het me op dat er vrijwel alleen oog is voor de bovenkant van wegen. Ik bemoei me meer met wat er onder de weg zit: De Kabels en de leidingen. En al die andere zaken die bovengronds in de weg zitten en ondergronds aangebracht worden (vuilcontainers, tunnels, funderingen, waterberging, boomwortels, ....). Onderhoudskosten voor (m.n. stedelijke) wegen kunnen nl aanzienlijk goedkoper en met minder hinder worden uitgevoerd als boven en ondergrond gezamenlijk optrekken. Nu wordt ondergrondse infra vooral gezien als 'omgevingsmanagement' terwijl de werkzaamheden daar "vooraf aan het eigenlijke werk" aanzienlijk veel geld en tijd kosten. Er is veel te verdienen met een goede samenwerking, afstemming, begrip, etc. van elkaars werelden. De 'onderwereld' door ook veel aan innovaties. Kijk bijvoorbeeld op de site van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB). In die onderwereld zijn zeer veel interessante innovatieve ontwikkelingen gaande, die voor de wegbeheerders zeer interessant zijn. Kijk ook eens onder het maaiveld, bijvoorbeeld het programma 'Vol onder het Maaiveld' van het COB. Behalve technische innovaties is er ook heel veel behoefte aan procedurele verbeterslagen: Innovaties in samenwerken. Kijk dieper en denk dieper: Er gaat een wereld voor je open.
22-4-2020 09:21:11

 Security code

© Copyright 2014 CROW