Innovatie-aanbieders

Het Infra-Innovatie Netwerk wil de krachten van wegbeheerders en hun partners bundelen: gezamenlijk belemmeringen aanpakken en de toepassing van innovaties in de infrastructuur bevorderen. Dit doen we door vraag en aanbod van innovaties inzichtelijk te maken, waarmee mogelijk een koppeling tussen vraag en aanbod kan worden gemaakt. Uw input is daarbij nodig.

Beschikt u reeds over uitgebreide informatie over een innovatief idee of heeft u concrete ervaring met een infra-innovatie?

Dan kunt u die met ons delen via het uitgebreide Word-formulier.

© Copyright 2014 CROW