4. Openbaar Vervoer

Informatie over het gebruik van het openbaar vervoer in Nederland en de modal split.

Als mensen per openbaar vervoer reizen bespaart dit per afgelegde reizigerskilometer verkeersongevallen, energie en emissie ten opzichte van het reizen per privéauto.

Voor heel Nederland is het aandeel personenkilometers dat per openbaar vervoer wordt afgelegd ongeveer 13% van het totaal (bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), NS en Panteia). Specifiek voor bus, tram en metro gezamenlijk gaat het om circa 4%. Binnen en tussen stedelijke gebieden en op belangrijke relaties ligt het aandeel echter veel hoger. Tot ongeveer een derde van de afgelegde kilometers per persoon per dag.

Omdat de cijfers over de modal split gebaseerd zijn op een beperkte steekproef voor landelijke uitspraken, is voor de meeste gemeenten geen betrouwbare uitspraak over het ov gebruik mogelijk. Daarom tonen we hier geen cijfers per gemeente. Uit onderstaande tabellen blijkt dat in zeer sterk stedelijke gemeenten de trein, bus, tram en metro meer worden gebruikt. En dat in niet stedelijke gebieden de meeste kilometers worden gereden en de auto dominant is:
 
Afgelegde-afstand-2018-2019-naar-stedelijkheid.png
Klik op de figuur om deze in de duurzaamheidsscore te openen en bewerken.

Wanneer we kijken naar het OV gebruik in de RMP regio's, dan valt op dat in de MRDH en de MRA mensen gemiddeld veel gebruik maken van bus, tram en metro. Dat is logisch omdat in de metropoolregio's een uitgebreid OV netwerk is en bijvoorbeeld tram en metro in de meeste andere regio's niet aanwezig zijn. Opvallend zijn vervolgens de hoge scoren voor de noordelijke provincies/RMP-regio's:
Afgelegde-afstand-2019-Regionale-Mobiliteitspro2.png
Klik op de figuur om deze in de duurzaamheidsscore te openen en bewerken.
 
Lees meer over modal split cijfers in veranderen naar actieve, gezonde en schone vervoerwijzen.

Bezettingsgraad
Niet alleen het aandeel in de modal split is belangrijk, ook de bezettingsgraad per vervoermiddel. Hoe meer mensen in een bus (tram, trein of metro) hoe minder verkeersongevallen, energieverbruik en emissie per afgelegde reizigerskilometer ten opzichte van het reizen per privéauto. Over de emissies per reizigerskilometer vind u meer onder "Milieuprestatie".

Om tot een voldoende bezettingsgraad te komen is het niet alleen belangrijk dat de bereikbaarheid per ov goed is, maar is ook goede communicatie een belangrijke randvoorwaarde. Klantgerichte informatieverschaffing (statisch en dynamisch), doordachte marketing en een prettige ‘entree’ binnen het ov-systeem leveren een essentiële bijdrage aan het succes van het systeem. Zie bijvoorbeeld Klant en Kwaliteit en ‘Samen op reis, OpStap naar een beter OV’.
 

 

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

Aanbesteden van autodelen

Scroll naar boven