6. Ketenmobiliteit: P+R en carpool

Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om P+R- en carpoolpleinen te verbeteren

De bezettingsgraden van overstaplocaties en dus de populariteit hangen af van een aantal factoren. Deze kwaliteitseisen bepalen in hoeverre het voor automobilisten aantrekkelijk is om hun auto daar neer te zetten en verder te reizen met het openbaar vervoer of in te stappen bij een andere bestuurder.

Een gemeente, die het gebruik van een P+R en carpoolpleinen wil stimuleren, doet er daarom goed aan om te kijken of een van onderstaande factoren verbeterd kan worden:
  • Reistijdverhouding: de reistijd via de P+R moet beperkt blijven. Met name de afstand tot de (snel)weg, de reistijd van het openbaar vervoer en de frequentie zijn hierbij van belang;
  • Kosten: reguliere parkeertarieven nodigen vaak niet uit om een auto gedurende langere tijd te laten staan. Om deze reden geldt er vaak een speciaal tarief op locaties, is parkeren gratis, of krijgen alleen automobilisten, die daadwerkelijk overstappen op het openbaar vervoer korting in het geval van P+R locaties;
  • Veiligheid van een terrein: wanneer de automobilist zijn of haar auto op een carpool- of P+R locatie achterlaat is dit meestal voor langere tijd. De (subjectieve) veiligheid van een locatie moet in orde zijn om zowel de veiligheid van de auto’s als van de bezoekers te garanderen. Een goede inrichting, voldoende verlichting en mogelijk ook camera’s of toezicht dragen hieraan bij;  Lees meer
  • Parkeerkans: bij sommige terreinen kwam de telling uit op een bezettingsgraad hoger dan 100%. Dit is te verklaren door foutgeparkeerde auto’s en geeft aan dat de populariteit van een terrein hoger is dan de capaciteit. Wanneer een terrein bij aankomst altijd vol blijkt te zijn, zal een automobilist minder snel geneigd zijn opnieuw naar deze locatie te rijden. Een reële parkeerkans is dus ook een randvoorwaarde;
  • Opzet van het terrein: hoewel een locatie voldoende ruimte moet bieden, moet de afstand tot het openbaar vervoer beperkt blijven, zodat een automobilist niet eerst nog vijf minuten moet lopen. Belangrijk hierin is naast de daadwerkelijke loopafstand ook de vormgeving van de looproute; 
  • Verharding: in hoeverre er sprake is van een verhard parkeerterrein met goed onderhouden wegdek bepaalt mede de kwaliteit van een locatie;
  • Reisinformatie: door het plaatsen van borden met relevante en up-to-date (reis)informatie worden reizigers beter geïnformeerd;
  • Voorzieningen: zijn er toiletten aanwezig? Is er een kiosk? Zijn er andere voorzieningen?

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

Aanbesteden van autodelen

Scroll naar boven