6. Ketenmobiliteit: P+R en carpool

Wat is carpoolen en hoeveel plaatsen zijn er?

Bij carpoolen maken personen gezamenlijk gebruik van één auto om naar hun bestemming te reizen. Er bestaan drie vormen van carpoolen:
  • Er wordt verzameld bij het huis van de bestuurder;
  • De bestuurder haalt de carpoolers op;
  • De bestuurder en carpoolers verzamelen op één locatie om gezamenlijk verder te reizen, bijvoorbeeld op een carpoolplein. 
Carpoolers zullen voornamelijk langere afstanden met elkaar afleggen, omdat het op de kortere afstanden vaak niet loont om te carpoolen door de extra reistijd om op een carpoolplein te komen. Carpoolers zijn in Nederland verantwoordelijk voor bijna 12 procent van alle autokilometers in het woon-werkverkeer (CROW, 2007). Hierdoor daalt de vraag naar parkeerplaatsen bij de bestemming (veelal werklocaties) en stijgt de bezettingsgraad van voertuigen, wat weer voor een lagere CO2-uitstoot per reizigerskilometer zorgt. Waar vroeger door beleidsmakers de focus werd gelegd op de reductie van autokilometers wordt nu de nadruk gelegd op de keuzemogelijkheden, die een automobilist heeft. Voor carpoolen betekent dit bijvoorbeeld dat je eenmaal per week (en dus niet iedere werkdag) samen naar het werk rijdt. Overigens wordt in slechts 3% van alle carpoolritten een carpoolplein gebruikt. 
 

Hoogste aantal carpoolparkeerplaatsen

Zeeland is met 16 carpoolparkeerplaatsen per 10.000 inwoners de provincie met het hoogste aantal. Een verklaring hiervoor is het feit dat Zeeland gemiddeld gezien de grootste carpoolpleinen heeft (61 parkeerplaatsen gemiddeld). Wellicht heeft dit te maken met de beperkte rol die het openbaar vervoer speelt in deze provincie. Ook Flevoland scoort hoog met 10,7 carpoolparkeerplaatsen per 10.000 inwoners. Het verschil is groot met de daarop volgende provincies: Groningen en Drenthe hebben 4,9 en respectievelijk 4,7 carpoolparkeerplaatsen per 10.000 inwoners.

In Zuid-Holland ligt dit aantal met 0,7 carpoolplaatsen per 10.000 inwoners het laagst in Nederland. De meeste carpoolpleinen zijn te vinden in de provincie Noord-Brabant: daar zijn 51 parkeerplaatsen ingericht als carpoolplein met gemiddeld 25 parkeerplaatsen. Gelderland heeft het hoogste aantal carpoolparkeerplaatsen: 2068 verdeeld over 47 locaties. Opvallend is dat de vijf provincies met de meeste locaties en parkeerplaatsen per 10.000 inwoners geen Randstedelijke provincies zijn. Dat zal te maken hebben met het feit dat carpool vooral interessant wordt bij langere ritten én met de lagere beschikbaarheid van het openbaar vervoer. Gemiddeld heeft een provincie 28 carpoolpleinen met gemiddeld 29 carpoolparkeerplaatsen.
 

Bron: CROW-KpVV


Bron: CROW-KpVV
 

Gebruik carpoolpleinen toegenomen

In de publicatie van  CROW en KpVV ‘Carpoolpleinen Van beleid tot uitvoering’ is een overzicht van de ontwikkeling van carpoolpleinen en bezettingsgraden in de tijd opgenomen voor vijf gebieden. Uit onderstaande tabel valt op te maken dat in een aantal gebieden de capaciteit flink is toegenomen en de gemiddelde bezettingsgraad ook ongeveer gelijk is gebleven. De extra capaciteit heeft dus daadwerkelijk in de vraag naar carpoolpleinen voorzien. Een goed voorbeeld is de provincie Friesland, waar het aantal carpoolparkeerplaatsen bijna verdubbelde en de bezettingsgraad van 59% naar 60% steeg. In de regio Rotterdam zijn er in de genoemde periode maar een beperkt aantal plaatsen bijgekomen (65), terwijl het gebruik hier ook sterk gestegen is van 203 naar 388. De bezettingsgraad is hiermee toegenomen van 37% naar 64%.
 

Bron: CROW-KpVV
 

Twente overtreft andere stadsregio’s 

Van de 342 carpoolpleinen in Nederland liggen er 64 in een stadsregio. Dit komt neer op 19% van alle carpoolpleinen, terwijl het percentage P+R terreinen in stadsregio’s op bijna het dubbele ligt met 36%.

Gemiddeld vallen er 8 carpoolpleinen onder een stadsregio. De gemiddelde grootte van zo’n locatie ligt met 32 parkeerplaatsen net iets lager dan het landelijk gemiddelde. Twente heeft niet alleen het hoogste aantal carpoolpleinen (20), maar ook het hoogste aantal carpoolparkeerplaatsen per 10.000 inwoners (10).
 

Bron: CROW-KpVV

 

Bezettingsgraad carpoolpleinen 

Voor de bezettingsgraad van carpoolpleinen geldt hetzelfde als voor P+R locaties. De cijfers zijn te beperkt om er conclusies aan te verbinden, hoewel meer kennis op het gebied van de bezettingsgraden en het gebruik ervan kan leiden tot verbetering van carpoolpleinen. Het aantal carpoolplaatsen waar geen bezettingsgraad van bekend is ligt op 240. Dit komt neer op 72% van alle carpoolpleinen. Van 9 carpoolpleinen lag de bezettingsgraad boven de 100%.
 

Bron: CROW-KpVV

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

Carpoolen

Scroll naar boven