3. Fiets

Gemeenten kunnen fietsen stimuleren om het milieu te ontlasten, de gezondheid van de bevolking te bevorderen, om de bereikbaarheid van een gemeente te verbeteren en om bewoners met weinig budget mobiel te houden. De BOVAG en het consortium Duurzaam op Weg (met o.a. de Fietsersbond, NISB, RAI vereniging en het Instituut voor Duurzame Mobiliteit) hebben 10 argumenten opgesteld, die pleiten voor het gebruik van de fiets.
 

De tien argumenten

Gezondheid
1. Fietsen verhoogt je fitheid.
2. Fietsen houdt je op gewicht.
3. Regelmatig fietsen geeft je een lekker gevoel.
4. Fietsen vermindert de kans op ziek zijn en door te fietsen leef je langer

Milieu
5. Meer fietsen betekent schonere lucht in je eigen omgeving.
6. Fietsen is stil.
7. Meer fietsen betekent minder uitstoot van broeikasgassen.

Kosten
8. Fietsen is voordelig.

Bereikbaarheid
9. Fietsen verbetert de bereikbaarheid op de korte afstand 
10. Fietsen is gemakkelijkWat gebeurt er als het fietsgebruik in een gemeente toeneemt?

Het Fietsberaad en DHV onderzochten wat de effecten zijn op de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de volksgezondheid als het fietsgebruik met 10 procent toeneemt. In deze studie werd Alkmaar als voorbeeldstad genomen. De effecten zijn ingeschat door gebruik te maken van simulatiemodellen. Wanneer het fietsgebruik met 10% stijgt, daalt het aantal autokilometers met 3%. Binnen de bebouwde kom daalt het aantal autokilometers zelfs met 6%.

Deze verschuiving van de auto naar de fiets heeft de verschillende effecten, zoals:

  • Het aantal verliesuren per autoverplaatsing daalt met 15%. In geld uitgedrukt betekent dit een besparing van 3 tot 6 miljoen euro per jaar voor de stad Alkmaar;
  • Binnen de bebouwde kom daalt de schadelijke uitstoot van personenauto’s met ruim 7%. Meer fietsen draagt dus bij aan de lokale luchtkwaliteit;
  • De ernstige geluidshinder daalt met 2%;
  • Een huishouden stoot 3% minder CO2 uit wanneer elke inwoner 10% vaker gaat fietsen;
  • 10% meer fietsen heeft maar weinig effect op het aantal mensen wat te weinig beweegt: slechts 3%. 
De effecten treden alleen op als er daadwerkelijk een overstap van de auto naar de fiets plaatsvindt. Deze studie zoomt niet in op de manier waarop de stijging van 10% bereikt kan worden. Informatie hierover is hier te vinden.
 

Meer informatie over de positieve effecten van fietsen

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

Stimuleren fietsgebruik

Scroll naar boven