6. Fiets

Fietsbeleid is goed voor bereikbaarheid, milieu, gezondheid en voor de portemonnee. Nederlanders fietsen veel. Toch zijn er aanzienlijke verschillen tussen gemeenten wat betreft fietsgebruik: het aandeel fietsverplaatsingen van gemeenten varieert van 3% tot 53%. Goede fietsvoorzieningen, een gunstige reistijdverhouding tussen fiets en auto, het aandeel bus/tram/metro en de parkeerkosten zijn de belangrijkste factoren die gemeenten kunnen beïnvloeden. Andere factoren zoals reliëf en bevolkingsopbouw zijn moeilijker te beïnvloeden. Als je dit soort factoren buiten beschouwing laat, dan blijkt dat veel gemeenten de positie van de fiets nog kunnen verbeteren. 

Daar zijn redenen genoeg voor. Want fietsen is gezond, goed voor het milieu, goedkoop en goed voor de bereikbaarheid. Fietsbeleid zorgt voor positieve effecten op diverse beleidsterreinen. Dat nodigt uit tot samenwerking met andere beleidsterreinen: die hebben er belang bij dat veel mensen fietsen.

Hier vindt u informatie over de voordelen van fietsen, waarom we fietsgebuik moeten stimuleren, welke factoren fietsgebruik verklaren en over de omvang van het fietsgebruik in Nederlandse gemeenten.

Kijk voor meer informatie op:
  • Website van Fietsberaad voor algemene informatie over fietsbeleid van de Nederlandse overheden;
  • Website van Tour de Force een samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. De doelstelling van Tour de Force is ambitieus: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

Beleid in de gemeente

Scroll naar boven