3. Fiets

Lees hier meer over de relatie tussen fietsbeleid en fietsgebruik

Het aantal verplaatsingen per persoon per dag per fiets varieert van 0,4 in de regio Zuid-Limburg en 1,0 in de regio Noord-Veluwe zoals onderstaande kaart laat zien:

Verplaatsingen-fiets-2018-2019-5.png

De afstand die men per persoon per dag per fietst varieert van 1,74 km in de regio Goeree-Overflakkee tot 3,45 km in de regio Foodvalley: 

Afgelegde-afstand-per-fiets-2018-2019-in-RMP-reg.png
Klik op de grafiek voor weergave in de Duurzaamheidsscore, hier kunt u de gegevens ook (geografisch) anders laten weergeven.

Een opvallende regio is Noordoost-Brabant. Hier verplaatst men zich minder dan gemiddeld per fiets, maar fietst men wel meer kilometers dan gemiddeld. Fietsen de mensen hier relatief lange afstanden?

In Foodvalley, Holland Rijnland en Noord-Veluwe worden de meeste kilometers gefietst per persoon per dag. In Goeree-Overfalkkee, Zuid-Limburg en Flevoland Noordoost de minste:
Afgelegde-afstand-per-fiets-2018-2019-in-RMP-s-1.png
Klik op de grafiek voor weergave in de Duurzaamheidsscore, hier kunt u de gegevens ook (geografisch) anders laten weergeven.

In de weinig tot niet stedelijke gemeenten worden gemiddeld minder verplaatsingen per fiets gemaakt, zoals onderstaande diagram toont. Rotterdam en Den Haag kennen ook een laag aantal fietsverplaatsingen. Eén van de oorzaken hiervan zal het uitgebreide OV netwerk zijn. Onderstaande figuur laat, naast de verschillen in stedelijkheidsgraad, duidelijk de verschillen zien tussen het ODiN (2018 en 2019) en de voorgangers (OViN, MON en OVG). Deze verschillen zijn het gevolg van een trendbreuk, waarbij andere methoden worden gebruikt. Er is nu een groter verschil tussen zeer sterk stedelijke en niet stedelijke gemeenten:

Verplaatsingen-fiets-Stedelijkheid.png
Klik op de grafiek voor weergave in de Duurzaamheidsscore, hier kunt u de gegevens ook (geografisch) anders laten weergeven.

Gemiddeld wordt in 2018-2019 26% van de verplaatsingen in niet stedelijke gemeenten tot 34% in de zeer sterk stedelijke gemeenten afgelegd met de fiets:
 
  Auto-
bestuurder
Auto-
passagier
trein bus,tram en metro fiets lopen totaal
Zeer sterk stedelijk 24.4% 8.7% 5.4% 6.6% 33.5% 21.1% 100.0%
Sterk stedelijk 35.6% 12.0% 3.2% 2.0% 30.4% 16.8% 100.0%
Matig stedelijk 38.2% 12.6% 2.8% 1.6% 30.3% 15.0% 100.0%
Weinig stedelijk 42.0% 13.2% 1.6% 1.2% 28.0% 14.0% 100.0%
Niet stedelijk 45.3% 13.2% 1.3% 1.3% 25.6% 13.2% 100.0%
(Bron: ODiN 2018-2019, bewerkt door Goudappel Coffeng, ABF, CROW)

Op de fietsafstand tot 7,5 km wordt in 2018-2019 gemiddeld 36% van de verplaatsingen in niet stedelijke gemeenten tot 40% in de zeer sterk stedelijke gemeenten afgelegd met de fiets:
  Auto-
bestuurder
Auto-
passagier
trein bus,tram en metro fiets lopen totaal
Zeer sterk stedelijk 15.5% 5.9% 7.0% 5.3% 39.6% 26.7% 100.0%
Sterk stedelijk 24.9% 8.8% 2.2% 3.3% 38.1% 22.7% 100.0%
Matig stedelijk 26.8% 9.5% 1.7% 2.8% 38.0% 20.7% 100.0%
Weinig stedelijk 29.2% 9.3% 1.2% 1.9% 37.9% 21.1% 100.0%
Niet stedelijk 30.7% 9.3% 1.4% 1.4% 35.7% 21.4% 100.0%
(Bron: ODiN 2018-2019, bewerkt door Goudappel Coffeng, ABF, CROW)

Onderstaande kaart toont het aantal verplaatsingen per RMP regio op afstanden <7,5 km:
Verplaatsingen-fiets-2018-2019-_-7_5-km.png
 
Klik op de grafiek voor weergave in de Duurzaamheidsscore, hier kunt u de gegevens ook (geografisch) anders laten weergeven.

Op de kaart  is te zien dat het aandeel fiets vooral in het noorden en het oosten van het land erg hoog is. Zuid-Limburg scoort minder goed, wat waarschijnlijk verklaard kan worden door het heuvelachtige landschap.

Volgens de ODIN cijfers uit 2018 en 2019 scoren van de provincies met name Overijssel en Groningen hoog met 35% fietsverplaatsingen (zie tabel hieronder). Het gemiddelde per provincie varieert van 22-35%.
 
  Auto-
bestuurder
Auto-
passagier
trein bus,tram en metro fiets lopen totaal
Groningen 33.5% 11.4% 2.4% 2.0% 34.7% 15.9% 100.0%
Overijssel 37.0% 11.7% 2.3% 0.8% 34.6% 13.6% 100.0%
Utrecht 31.9% 10.9% 4.3% 1.9% 34.6% 16.0% 100.0%
Noord-Holland 29.6% 10.3% 4.5% 4.9% 32.9% 17.7% 100.0%
Gelderland 37.8% 11.8% 2.8% 1.6% 31.9% 14.6% 100.0%
Friesland 38.9% 12.6% 1.7% 1.3% 31.4% 14.2% 100.0%
Zeeland 38.7% 12.8% 0.8% 1.6% 30.5% 16.0% 100.0%
Drenthe 42.1% 13.1% 1.6% 1.2% 28.6% 13.9% 100.0%
Noord-Brabant 39.3% 12.3% 2.4% 1.2% 28.2% 16.7% 100.0%
Zuid-Holland 33.1% 11.2% 3.3% 5.4% 28.1% 19.0% 100.0%
Flevoland 38.7% 13.9% 5.0% 2.9% 23.5% 16.0% 100.0%
Limburg 42.3% 14.1% 2.0% 1.2% 22.2% 17.7% 100.0%

 

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

Aanbesteden van autodelen

Scroll naar boven