3. Fiets

  • Website van Fietsberaad voor algemene informatie over fietsbeleid van de Nederlandse overheden;
  • Website van Tour de Force een samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. De doelstelling van Tour de Force is ambitieus: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

Aanvullende informatie

Scroll naar boven