3. Kwaliteitswijzer beleid

De kwaliteit van beleid is de som van de beleidsinhoud en beleidsproces. Deze kwaliteitswijzer geeft u handvatten voor het managen van het proces, aangevuld met ervaringsregels van uw collega's. Het proces wordt vaak beschreven als een cyclus; de beleidscyclus (in de rechterfiguur is de beleidscyclus zoals die in de Nationale Omgevinsvisie wordt gebruikt):

 

beleidscyclus-NOVI.png 


Eerst worden er plannen gemaakt, dan volgt besluitvorming en financiering, gevolgd door uitvoering en monitoring. In praktijk is het beleidsproces vaak minder chronologisch en eenvoudig. Maar de processtappen die hier worden genomen zijn wel bruikbaar:

Omgevingswet
In de Omgevingswet komen veel aspecten aan bod die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid. Deze zijn op verschillende plekken in de Kwaliteitswijzer beleid toegelicht. Meer informatie over de Omgevingswet vind u in de brochure Mobiliteit en Omgevingswet.

SUMP; een duurzaam verkeersplan
Volgens de Omgevingswet wordt het verkeersplan of mobiliteitsplan vervangen door de Omgevingsvisie en uitgewerkt in het Programma en het Omgevingsplan. Omdat hierin met alle elementen van de fysieke leefomgeving rekening moet worden gehouden zijn dit per definitie een duurzame visies, programma's en plannen. In de Kwaliteitswijzer worden verwijzingen gemaakt naar de handleiding die de EU aanreikt om te komen tot een  duurzaam mobiliteitsplan voor de stad: een Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). De handleiding SUMP beschrijft het proces om tot een SUMP te komen in 11 stappen. De handleiding staat ook boordevol met bruikbare taken, checklist en praktijkvoorbeelden.

Voorbeelden
In de beleidsdocumententool vindt u honderden beleidsdocumenten. Daar kunt u ideeën opdoen voor het formuleren van de inhoud van uw beleid, passend bij de schaal en problematiek van uw gemeente.

Facts & Figures
In deze subsite staan veel feiten en cijfers over duurzame mobiliteit. Vaak zijn deze per gemeente beschikbaar. U kunt dan via klikken op de figuur in de tool www.duurzaamheisscore.nl de cijfers per gemeente vinden zelf bewerken.

Discussie
In de LinkedIn-discussiegroep van CROW-KpVV kunt u ook vragen stellen, beantwoorden en discussiëren over beleidsontwikkelingen.

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

Aanbesteden van autodelen

Scroll naar boven