5. Hoe maak ik goed mobiliteitsbeleid?

De kwaliteit van beleid is de som van de beleidsinhoud en beleidsproces. Deze kwaliteitswijzer geeft u handvatten voor het managen van het proces, aangevuld met ervaringsregels van uw collega's. Het proces wordt vaak beschreven als een cyclus; de beleidscyclus (in de rechterfiguur is de beleidscyclus zoals die in de Nationale Omgevingsvisie wordt gebruikt):

 

beleidscyclus-NOVI.png 


Eerst worden er plannen gemaakt, dan volgt besluitvorming en financiering, gevolgd door uitvoering en monitoring. In praktijk is het beleidsproces vaak minder chronologisch en eenvoudig. Maar de processtappen in deze kwaliteitswijzer zijn wel bruikbaar. Dit is wat u in deze paragrafen (horizontale balk bovenin) kunt vinden:

            Planvorming
- Probleem
- Analyse
- Doel
- Oplossing
Besluitvorming
- Afwegingskader
Uitvoering
- Risico's van vertraging
- Successen Vieren
Monitoring
- Richt je op het gebruik
- Ervaringen
Procesmanagement
- Openheid
- Veiligheid
- Voortgang
- Inhoud
- Procesmanager    

Regionaal Mobilitieitsprogramma (RMP)
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er regionale mobiliteitsprogramma's (RMP) komen. Dit zijn programma's gericht op duurzame mobiliteit en afgestemd met de Omgevingsagenda waar groepen van gemeenten (functionele regio's) aan werken. Meer over de regio-indeling, en het maken van een RMP vind je in het hoofdstuk Regionaal Mobilitieitsprogramma (RMP)

Omgevingswet
In de Omgevingswet komen veel aspecten aan bod die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid. Deze zijn op verschillende plekken in deze 'Kwaliteitswijzer Beleid' toegelicht. Meer informatie over de Omgevingswet vind u in de brochure Mobiliteit en Omgevingswet.

SUMP; een duurzaam verkeersplan
Volgens de Omgevingswet wordt het verkeersplan of mobiliteitsplan vervangen door de Omgevingsvisie en uitgewerkt in het Programma (RMP, zie hierboven) en het Omgevingsplan. Omdat hierin met alle elementen van de fysieke leefomgeving rekening moet worden gehouden zijn dit per definitie een duurzame visies, programma's en plannen. In de Kwaliteitswijzer worden verwijzingen gemaakt naar de handleiding die de EU aanreikt om te komen tot een  duurzaam mobiliteitsplan voor de stad: een Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). De handleiding SUMP beschrijft het proces om tot een SUMP te komen in 11 stappen. De handleiding staat ook boordevol met bruikbare taken, checklist en praktijkvoorbeelden.

SUMP voor kleinere gemeenten
Voor gemeenten kleinder dan 100.000 inwoners verscheen in 2021 een aparte SUMP handreiking.

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

Aanbesteden van autodelen

Scroll naar boven