4. Hoe duurzaam is jouw regio?

  • 19-10-2021 
    Start begeleidingsgroep Berenschot en CROW werken aan een landelijk dekkende monitor voor Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s) in samenwerking met enkele provincies en het IPO. Met RMP’s geven regio’s invulling aan de ambities in het Klimaatakkoord. In januari neemt het IPO een besluit over de opzet van de monitor, waarna CROW de ontwikkeling op zich neemt.
  •  

 

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

RMP-Monitor

Scroll naar boven