4. Hoe duurzaam is jouw regio?

 

  • ​De EU heeft een handboek opgesteld voor het maken van een SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan), gericht op steden en hun omgeving. In de beginfase wordt aangeraden de huidige duurzaamheid van je beleid te (laten) toetsen. Hier zijn verschillende methoden voor, ook wel Quality Management Systems (QMS) genoemd. Een eenvoudige manier is gebruik te maken van de tool www.duurzaamheidsscore.nl.
  • Met de tool kun je zien hoe een gemeente of provincie scoort ten opzicht van anderen. Deze informatie is bruikbaar bij het ontwikkelen en bijsturen van nieuw beleid. Meer informatie over de score en de mogelijkheden vindt u in de brochure "Duurzame mobiliteit in uw gemeente, regio en provincie in 2019".
  • Via de klimaatmonitor kunnen overheden zien hoe zij scoren op allerlei indicatoren gericht op reductie van CO2 emissie. Deze tool is gericht op alle beleidssectoren;
  • Ook via www.waarstaatjegemeente.nl kunnen gemeenten hun prestaties vergelijken met andere gemeenten. Een interessant aspect is hierbij het burgeronderzoek. Je kunt hier als gemeente aan meedoen en dan krijg je oordelen van je burgers over bijvoorbeeld het openbaar vervoer of het parkeren te zien. Nieuw in deze omgeving is een dashboard mobiliteit;
  • Telos heeft een beleidsbrede score ontwikkeld die ook op ‘waarstaatjegemeente’ staat. Op grond van 107 indicatoren uit verschillende beleidsvelden maakt Telos een (beleidsbrede) duurzaamheidsscore. Deze indicatoren zijn gegroepeerd over 19 'voorraden'. Deze voorraden zijn weer onderverdeeld in drie 'kapitalen', naar analogie van People (sociaal-cultureel), Planet (milieu) en Profit (economie).  De Telos score geeft met een percentage aan in welke mate een duurzaam niveau wordt gehaald. Dit kan helpen bij het prioriteren van duurzaam mobiliteitsbeleid. Als een gemeente bijvoorbeeld erg slecht scoort op participatie en er weinig deelauto's zijn, kan het bijvoorbeeld de moeite lonen om samen met een andere afdeling in te zetten op een campagne voor autodelen. Een ander voorbeeld is luchtkwaliteit. Als die niet alleen beleidsbreed slecht is, maar ook vanuit verkeer, kan dit een extra reden zijn om (samen met de afdeling milieu) maatregelen te treffen om de immissie langs de wegen te beperken. Meer informatie, waaronder de Nationale monitor duurzame gemeenten, vindt u op de website van Telos, in de dashboard van Waar Staat Je Gemeente of in de database hierachter;
  • Via www.duurzaamheidsmeter.nl kun je inzicht krijgen in de duurzaamheid van een gemeente. Bijna de helft van alle gemeenten vult elke vier jaar, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, de Lokale Duurzaamheidsmeter in. Zo geeft de Lokale Duurzaamheidsmeter inzicht in de mate waarin Nederlandse gemeenten gehoor geven aan internationale oproepen mondiaal te denken en lokaal te handelen;
  • Op www.gdindex.nl staat een tool waarmee wel alle gemeenten zichzelf terugvinden, maar dan op andere beleidsvelden dan mobiliteit: de duurzaamheidsindex.

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

Meer over benchmarken

Scroll naar boven