4. Hoe duurzaam is jouw regio?

Samen met Natuur&Milieu, één van de medeondertekenaars van het Klimaatakkoord, onderzocht CROW wat de stand van zaken is van de RMP’s.

Samen met Natuur&Milieu, één van de medeondertekenaars van het Klimaatakkoord, onderzocht CROW wat de stand van zaken is van de RMP’s. In februari en maart 2021 interviewden we samen alle regiocoördinatoren die betrokken zijn bij, of verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van de 28 RMP’s. Gevraagd werd hoe ver de regio's zijn met het maken van een RMP en/of duurzaam mobiliteitsbeleid, waar de coördinatoren tegenaan lopen, in hoeverre er afstemming plaatsvindt met andere trajecten zoals Omgevingswet, energie en laadpalen en hoe het proces wordt gefinancierd. Lees meer in de publicatie "Klimaatbeleid, de ambitie van de regio", CROW, 2021, of bekijk de presentatie van dit rapport.
In het commissiedebat duurzaam vervoer van juni 2021 werd naar het rapport verwezen. 

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

De ambitie van de regio

Scroll naar boven