4. Hoe duurzaam is jouw regio?

Hier vind je een overzicht van de score op de aspecten van duurzame mobiliteit die zijn opgenomen in de duurzaamheidsscore.

Wat betreft overall duurzaamheidsscore valt op dat in 2021 de regio's rond de G4 en Groningen goed scoren. Verder valt op dat alle regio's beter scoren dan in 2019, behalve de regio Alblasserwaard:
Ontwikkeling-duurzaamheidsscore-Regionale-Mobil-1.png
 Klik op de grafiek voor weergave in de Duurzaamheidsscore, hier kunt u de gegevens ook anders laten weergeven

De duurzaamheidsscore is een combinatie van de score op duurzame doelen (klimaat, lucht, veiligheid, geluid, lucht) en de score op de getroffen maatregelen door de regio’s (indicatie adv 5 indicatoren):
Opbouw-doelen-en-mobiliteitsysteem-tot-duurzaamhei-2.png
 Klik op de grafiek voor weergave in de Duurzaamheidsscore, hier kunt u de gegevens ook anders laten weergeven
 
Als we kijken naar de score op de verschillende aspecten van het mobiliteitssysteem dan valt op dat de metropoolregio’s en Utrecht relatief goed scoren op deelauto’s en op laadpunten (zie tabel onder). Maar dat er nog lang niet genoeg laadpunten zijn om de doelen van de NAL te bereiken (30.000 laadpunten; een regio zou een 10 scoren wanneer hun bijdrage hierop aansluit). Limburg, Rivierenland en de regio's in het noorden en oosten van het land kennen relatief veel 50-km/u wegen waarbij de fietser met het autoverkeer de rijbaan moet delen. Midden Limburg scoort relatief laag op vervoerwijzekeuze: hier wordt relatief veel met de auto gereden. Rivierenland, Goeree Overflakkee, regio Twente, Achterhoek en Hoekschewaard scoren relatief slecht op schone bussen. 

score-op-mobiliteitssysteem-alle-regios-3.png

Meer beleid, kennis, en cijfers over het mobiliteitsysteem vindt u in het hoofdstuk Voorkom, Verander en Verschoon:

 1. Veranderen naar actieve, gezonde en schone vervoerwijzen
 2. Voetganger
  • Waarom lopen we?
  • Hoeveel mensen lopen
  • Hoever mensen lopen
  • Voetgangersvriendelijk beleid
  • Tips voor voetgangersvriendelijk beleid
 3. Fiets
  • Inleiding
  • Stimuleren fietsgebruik
  • Fietsgebruik in de regio
  • Fietsgebruik verklaard
 4. Openbaar vervoer
  • Inleiding
  • Milieuprestatie
  • Gebruik OV
  • Aanbod OV
 5. Auto
  • Autodelen
  • Oplaadpunten
 6. Ketemobiliteit: P+R en carpool
  • Achtergrond en omvang
  • Carpoolen
  • Kwaliteitseisen

Kijken we naar de outcome, de score op de doelen, welke het effect zijn van alle maatregelen,  de vervoerwijzekeuze van de mensen en autonome ontwikkelingen (zoals de ligging ten opzichte van drukke snelwegen, grote industriegebieden, varkens, demografie en doorgaand verkeer) dan scoren Drechtsteden, Holland Rijnland en Midden-Holland in 2021 het beste (zie tabel hieronder).

score-op-doelen-alle-regios-1.png

Meer beleid, kennis, en cijfers over 'duurzame doelen' vindt u in het hoofdstukken:
 • Doel: Klimaat en energie 
  1. Klimaat- en energiebeleid
  2. Monitor CO2-uitstoot verkeer
  3. Gevolgen Klimaatverandering
  4. Urgentie duurzaam opgewekte energie
 • Doel: Bereikbaarheid en nabijheid
  1. Wat is bereikbaarheid?
  2. Nabijheid voorzieningen
  3. Nabijheid netwerken
  4. Knooppuntontwikkeling
  5. Bereikbaarheid landelijke gebied
 • Doel: Gezonde steden en regio's
  1. Verkeersveiligheid
   • Denkmodellen
   • Aanpak verkeersveiligheid
   • Verkeersveiligheid in cijfers
  2. Gezondheid
  3. Luchtkwaliteit
   • Doelen, wetten en normen
   • Luchtkwaliteit in Nederland
   • Achtergrondconcentraties in Nederland
   • Lokale Maatregelen
   • Fijnstof, roet en wegverkeer
  4. Verkeerslawaai
  5. Efffecten op gezondheid in beeld brengen

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

Hoe duurzaam scoort jouw regio?

Scroll naar boven