4. Hoe duurzaam is jouw regio?

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is op 4 november 2021 uitgeroepen tot de regio met de meest duurzame mobiliteit in 2021. Dit gebeurde tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres. CROW reikt de duurzame mobiliteitsprijs tweejaarlijks uit, dit jaar voor de vijfde keer en voor het eerst aan een regio.

foto-van-de-uitreiking-zelf-1.jpgDe MRDH nam de wisselprijs over van de vorige winnaar in 2019, de gemeente Almere. Elk jaar maakt CROW een ranglijst van overheden met de meest duurzame mobiliteit. De top 10 wordt bepaald op basis van een aantal criteria rond het mobiliteitsysteem, zoals laadpunten en deelauto’s, en een aantal criteria rond de effecten, zoals klimaat en luchtkwaliteit. De score leverde in 2021 de volgende top 10 op:

  1. MRDH
  2. Noord-Holland & Flevoland  
  3. Drechtsteden  
  4. Groningen  
  5. Utrecht  
  6. Noord-Veluwe  
  7. FoodValley  
  8. Arnhem Nijmegen  
  9. Cleantech Regio  
  10. Drenthe   
Duurzaamste mobiliteitssysteem
Dat de MRDH in 2021 als beste scoorde komt vooral doordat de regio veel aan duurzame mobiliteit werkt, waardoor ze het duurzaamste mobiliteitssysteem kent. Van alle 28 regio’s verplaatsen de inwoners van de MRDH zich het duurzaamst: ze maken de minste verplaatsingen als autobestuurder. De MRDH kent de meeste deelauto’s per inwoner en scoort een tweede plek op aantal laadpalen. Er wordt dan ook relatief weinig CO2 per inwoner uitgestoten: alleen in Drechtsteden stoten de inwoners minder uit. Ook wat betreft verkeersveiligheid en milieuprestatie van de bussen scoort de MRDH bovengemiddeld.
In de regio wonen en werken wel veel mensen, wat voor veel verkeersoverlast zorgt; met name geluidsoverlast en een slechte luchtkwaliteit. Ondanks het relatief duurzame mobiliteitssysteem scoort de MRDH daarom gemiddeld op de duurzame doelen: een veertiende plek.
Vermeldenswaard is dat de MRDH als een van de eerste regio’s een Regionaal Mobiliteitsprogramma ontwikkelde om invulling te geven aan de afspraken van het Klimaatakkoord. De verwachting is dan ook dat de MRDH komende jaren goed blijft scoren.
Meer informatie over de score en de mogelijkheden vindt u in de brochure "Duurzame mobiliteit in uw gemeente, regio en provincie in 2021".

Klimaatneutraliteit bindend
Het overheidsbeleid is erop gericht duurzame mobiliteit te bevorderen. Hiermee proberen overheden de groeiende mobiliteit en de effecten op het milieu, de gezondheid en de economie in evenwicht te brengen. Met de Europese klimaatwet is klimaatneutraliteit in 2050 bij wet vastgelegd en bindend voor alle overheden en alle sectoren, dus ook mobiliteit. CROW-KpVV ondersteunt overheden daarom bij het ontwikkelen van Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP) zoals afgesproken in het Klimaatakkoord om te komen tot duurzame mobiliteit. Met het uitreiken van de Duurzame Mobiliteitsprijs wil CROW-KpVV regio’s stimuleren om hun score op het gebied van duurzame mobiliteit te verbeteren.
 
Tool Duurzaamheidsscore
CROW-KpVV ontwikkelde voor gemeenten, regio’s en provincies de tool Duurzaamheidsscore. Met deze tool kan een overheid zich eenvoudig en objectief benchmarken en monitoren op 12 achterliggende indicatoren. De tool helpt bij het ontwikkelen van een visie en het vinden van nieuwe duurzame beleidsmaatregelen. 
 
De Staat van de mobiliteitstransitie
In de Staat van de mobiliteitstransitie vinden overheden kennis rond duurzame mobiliteit. Met onder andere cijfers uit de duurzaamheidsscore krijgen ze een beeld van hoe duurzaam de mobiliteit in Nederland is. Ook vinden ze er handvatten om morgen aan de slag te gaan met het ontwikkelen van duurzaam mobiliteitsbeleid, Regionale Mobiliteitsprogramma's en het Klimaatakkoord.

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

Duurzame Mobiliteitsprijs

Scroll naar boven