1. Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP)

Om invulling te geven aan het mobiliteitsbeleid gericht op het klimaat introduceert het Klimaatakkoord een nieuw planfiguur: Regionale Mobiliteitsprogramma's (RMP)

Om invulling te geven aan het mobiliteitsbeleid gericht op het klimaat introduceert het Klimaatakkoord een nieuw planfiguur: Regionale Mobiliteitsprogramma's (RMP): “Overheden maken tempo met regionale mobiliteitsplannen en een daarmee samenhangend nationaal mobiliteitsplan. Voor het realiseren van zorgeloze mobiliteit heeft iedere regio een specifieke integrale aanpak nodig. De regionale schaal is hét schaalniveau om met concrete oplossingen en maatwerk te komen” (...) De plannen worden uiteindelijk in het kader van het MIRT vastgesteld” (...) ”Samenwerking van overheden in deze regionale programma’s is cruciaal (en equivalent aan de Regionale Energiestrategieën (RES)”.

Onderstaand figuur toont de positie van het Regionale Mobiliteitsprogramma (RMP) ten opzicht van andere planfiguren (NB in het akkoord wordt gesproken over plannen ipv programma's):
 
RMPschema.png
bron: Handreiking Regionale Mobiliteitsprogramma’s, IPO en VNG, 2019.
Klik om te vergroten
De indeling van de RMP-regio's sluit aan bij bestaande regio indelingen:

indeling-rmp-regios.png
In deze paragraaf vind je boven in de tab rechts informatie over wat duurzame mobiliteit is.
In de andere paragrafen in dit hoofdstuk vind je informatie over:

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

RMP - inleiding

Scroll naar boven