5. Bereikbaarheid landelijk gebied

Hoe staat het met de bereikbaarheid van het landelijk gebied?

De dynamiek in het landelijk gebied is heel anders dan die in de steden. In het landelijk gebied is sprake van vergrijzing, soms bevolkingskrimp (voor meer informatie, zie: https://themasites.pbl.nl/o/regionale-bevolkingsprognose). De schaalvergroting heeft tastbare effecten op de leefbaarheid. Voorzieningen verdwijnen uit de nabijheid. De bereikbaarheid van winkels, onderwijs, zorg en banen staat onder druk. Het openbaar vervoer sluit niet altijd goed aan op de behoefte van de (vergrijzende) bevolking.

Er is geen definitie voor bereikbaarheid voor het landelijk gebied beschikbaar. Voor het begrip bereikbaarheid bestaan verschillende benaderingswijzen (zie '1. Wat is bereikbaarheid'), onderstaande benaderingen worden vaak voor het landelijke gebied/ het platteland gebruikt.

  • welke bestemmingen of hoeveel banen kun je bereiken als bewoner binnen een x-aantal minuten? Of andersom, geredeneerd vanuit bijvoorbeeld een bedrijf: hoeveel inwoners (of bepaalde doelgroep/leeftijdscohort) zijn in staat om in x-minuten bij jouw bedrijf te komen? In het dashboard deur tot deur is deze informatie voor ieder grid beschikbaar. Een voorbeeld is onderstaande kaart:

Nabijheid-landelijk-gebied-afb-1-(1).png
  • in het landelijk gebied wordt vaak gekeken naar nabijheid van voorzieningen (huisarts, supermarkt, etc.) als vertaling voor bereikbaarheid per fiets, auto of te voet (zie nabijheid en knooppunten). Bij ov-bereikbaarheid gaat het om nabijheid van haltes etc. (zie nabijheid en netwerken). Gemeenten met een lage stedelijkheidsgraad scoren op deze aspecten slechter dan gemeenten met een hoge stedelijkheidsgraad, zoals blijkt in de paragraaf over de nabijheid van voorzieningen
  • de infrastructuur: als probleem komt ook onvoldoende doorstroming van wegverkeer naar voren, vooral op provinciale- en rijkswegen. Ook wordt slechte bereikbaarheid per OV genoemd. Een andere categorie is de digitale bereikbaarheid. Zowel per mobiele telefoon als via internet zijn aanzienlijke delen van het platteland slecht bereikbaar. Zie: https://www.overalsnelinternet.nl/onderwerpen/kaart-vaste-internetverbindingen).

 

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

5. Bereikbaarheid landelijk gebied

Scroll naar boven