Voorkom ongezonde prijsconcurrentie met behulp van gunningsmethoden Een analyse van 30 aanbestedingen Wmo-vervoer

 • Auteur: Daniëlle Turmel, Irene Mulder, Koen Idzenga
 • Bron: Significant
 • Datum: 9 sep 2016
 • Type: Publicatie
 • Onderwerp(en): Doelgroepenvervoer

Dit rapport van Significant heeft als doel te beantwoorden in hoeverre gunningsmethode maatregelen getroffen worden om ongezonde prijscompetitie, die in de taxisector ervaren wordt, tegen te gaan. Tevens worden aanbevelingen gegeven over het toepassen van gunningsmethodes die gezonde prijscompetitie kan stimuleren.

Dit rapport van Significant heeft als doel te beantwoorden in hoeverre gunningsmethode maatregelen getroffen worden om ongezonde prijscompetitie, die in de taxisector ervaren wordt, tegen te gaan. Tevens worden aanbevelingen gegeven over het toepassen van gunningsmethodes die gezonde prijscompetitie kan stimuleren.

Er zijn 30 random geselecteerde Europese aanbestedingen inzake Wmo-vervoer uit de periode 2014-2016 geanalyseerd op de gunningsmethodiek. Op basis van die analyse is vastgesteld in hoeverre er prijsdruk wordt gecreëerd en in hoeverre deze ook is begrensd.

Bij een markt die zich kenmerkt door een sterke prijscompetitie worden de volgende aanbevelingen voorgesteld:
 • Pas een ondergrens toe in de prijsbeoordeling. Zo voorkomt de opdrachtgever extreem lage prijzen
 • Pas EMVI toe en niet laagste prijs
 • Beoordeel “absoluut” op prijs en niet “relatief”. Zo heeft de opdrachtgever meer controle op de beoordelingsschaal
 • Laat in de beoordeling kwaliteit zwaarder mee wegen dan prijs. Zo stimuleert de opdrachtgever dat inschrijvers een gezonde prijs aanbieden
 • Gebruik een niet-lineaire puntenverdeling als beoordelingsschaal. Zo stimuleert de opdrachtgever onderscheidend vermogen bij kwaliteit
 • In de meeste aanbestedingen is een bepaling opgenomen in de aanbestedingsdocumenten waarin is opgenomen dat indien inschrijvers een “extreem laag tarief ” aanbieden zij dit dienen te kunnen verklaren/onderbouwen. Een dergelijke clausule werkt in de praktijk minder effectief, omdat het erg lastig is om het begrip “extreem laag” te definiëren en daar ook consequenties aan te verbinden (uitsluiten van de inschrijver).

© Copyright 2014 CROW