Verkennend onderzoek optimalisatie toegang bovenregionaal doelgroepenvervoer (Valys)

  • Auteur: MuConsult
  • Aantal Pagina's: 81
  • Datum: 1 nov 2016
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Doelgroepenvervoer

Naar aanleiding van verschillende beleidsveranderingen heeft het ministerie van VWS MuConsult gevraagd een verkennend onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de inrichting van de toegang tot Valys te verbeteren. Het onderzoek richt zich primair op de toegang/ indicatiestelling van Valys, inclusief de positionering van het indicatiestellingsproces. Als afgeleide daarvan worden de consequenties voor de organisatie van het vervoer aangegeven.

Het onderzoek richt zich op de toegang tot het standaard PKB. De toegang en indicatiestelling van het hoog PKB blijft buiten beschouwing. Centraal staat dat de gebruikers die een bovenregionale vervoersbehoefte hebben, toegang krijgen tot een vervoersvoorziening die voorziet in die behoefte.

© Copyright 2014 CROW