V&V Bericht 176: Inzicht in kosten doelgroepenvervoer nodig

  • Aantal Pagina's: 2
  • Datum: 14 okt 2016
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Doelgroepenvervoer
Decentrale overheden zijn als opdrachtgever verantwoordelijk voor een groot deel van het doelgroepenvervoer. Het aanbesteden van dit vervoer staat volop in de belangstelling. En niet alleen in positieve zin. Een veelgehoorde klacht uit de vervoersmarkt is dat aanbestedende diensten bij de gunning te weinig kijken naar de kwaliteit en te veel naar de prijs. Dit bericht belicht enkele kanten van deze problematiek en brengt belangrijke vragen in kaart. Duidelijk is dat decentrale overheden de komende tijd expliciet aandacht zullen moeten besteden aan de aanbesteding van het doelgroepenvervoer.

© Copyright 2014 CROW