V&V bericht 145: Vijf aandachtspunten voor doelgroepenvervoer

  • Aantal Pagina's: 2
  • Datum: 10 okt 2014
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Doelgroepenvervoer
Veel regio’s werken aan het anders organiseren van het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Aanleiding: de druk op financiën, decentralisaties en het vergroten van zelfredzaamheid. Anders organiseren kan op verschillende manieren: met een regiecentrale, een ‘tussennet’ of servicelijnen. Deze ingrijpende veranderingen vragen veel inzet.

© Copyright 2014 CROW