Terugblik Landelijke bijeenkomst: Naar goed en betaalbaar collectief vervoer

Tijdens de landelijke bijeenkomst stond de vraag centraal:
Hoe kom je tot goed collectief vervoer dat betaalbaar, geschikt voor de gebruiker en duurzaam is?

Zo’n 250 opdrachtgevers, opdrachtnemers en gebruikers van het openbaar vervoer, het doelgroepenvervoer en vrijwilligersvervoer kwamen naar landelijke bijeenkomst. Deze is voor de vijfde keer op een rij door het KpVV georganiseerd. Er waren veertien verschillende deelsessies. U vindt hieronder een aantal presentaties. In het beeldverslag van de bijeenkomst is ook een terugblik op de sessies beschreven.

Impressie van de bijeenkomst
Beeldverslag

Plenaire opening
Tijdens de opening is het filmpje 'Vijf jaar werken aan goed en betaalbaar collectief vervoer'.

Presentaties

Workshops zonder presentatie

  • Denk mee: hoe kunnen gemeenten besparen op Wmo-vervoer?
    door KpVV
  • Denk mee: hoe kunnen gemeenten besparen op leerlingenvervoer?
    door KpVV.

© Copyright 2014 CROW