Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer; Eindrapportage

  • Auteur: Marcel Slotema, Forseti
  • Datum: 14 feb 2012
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Doelgroepenvervoer
Deze eindrapportage - in opdracht van het ministerie van VWS - brengt de stand van zaken in kaart rond de samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer in Nederland, in de periode 2008-2011. Naast conclusies over de meer dan 30 projecten geven we een aantal aanbevelingen voor de verschillende overheidslagen. Ook zijn de contactpersonen van de projecten opgenomen in de rapportage.

© Copyright 2014 CROW