CROW position paper over doelgroepenvervoer

  • Auteur: Koen Bekking
  • Bron: CROW
  • Aantal Pagina's: 3
  • Datum: 11 jan 2017
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Doelgroepenvervoer

CROW ondersteunt als onafhankelijk kennisplatform decentrale overheden op het gebied van infrastructuur, verkeer en vervoer, en openbare ruimte. Zo ook bij haar taken ten aanzien van toegankelijkheid, ov en doelgroepenvervoer. Vanuit deze rol heeft CROW inzicht in de diverse ontwikkelingen rondom doelgroepenvervoer en de functie van kennis hierin. Voor het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer op 16 januari jl. heeft CROW deze paper geschreven.

Belangrijkste conclusie is dat er onder de verschillende partijen energie is om innovatie te versnellen en dat kennis een belangrijke motor voor verandering is. Voorwaarden voor een gedegen veranderproces zijn:
  • Bestuurlijk commitment van alle relevante partijen
  • Heldere regie op het veranderproces
  • Capaciteit bij alle partijen om actief bij te dragen
  • Een stevig, gedragen kennisprogramma ondersteunend aan het veranderproces

Overige papers

Naast CROW hebben andere deskundigen, vervoerders, cliënten en gebruikers, en opdrachtevers ook een position paper over doelgroepenvervoer geschreven en ingediend voor het rondetafelgesprek op 16 januari jl. Bekijk alle ingediende papers.

 

© Copyright 2014 CROW