Nut en noodzaak veranderingen doelgroepenvervoer

Op heel veel plekken in Nederland wordt hard gewerkt om het collectief vervoer anders te organiseren. Maar wat is nu het nut en de noodzaak daarvan? En welke oplossingsrichtingen kunnen gekozen worden in Nederland?

© Copyright 2014 CROW