Monitor Leerlingenvervoer: Vervolgmeting 2015

  • Auteur: Oberon & Sardes
  • Bron: Ministerie van OVW / Vereniging Nederlandse Gemeenten
  • Datum: 26 jun 2016
  • Type: Link
  • Onderwerp(en): Doelgroepenvervoer

De monitor Leerlingenvervoer in Nederland, vervolgmeting 2015 geeft inzicht in het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van de regeling leerlingenvervoer én de bijbehorende kosten. Het is een vervolg op de monitor over 2013, die als nulmeting geldt.

Het ministerie van OCW laat de ontwikkelingen van leerlingenvervoer volgen met een landelijke monitor, met metingen in 2013, 2015 en 2017. De eerste meting was in 2013, de laatste vervolgmeting in 2017. Daarmee komt in beeld hoe de aantallen vervoerde leerlingen en de kosten zich ontwikkelen na de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014.

© Copyright 2014 CROW