Kerncijfers Zorgvervoer 2017

  • Bron: Aanbestedingsinstituut Mobiliteit
  • Datum: 10 jan 2019
  • Type: Praktijkvoorbeeld
  • Onderwerp(en): Doelgroepenvervoer

Voor u ligt de brochure ‘ Kerncijfers zorgvervoer 2017’ opgesteld in opdracht van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (hierna AIM). Het AIM is een onafhankelijk instituut, opgericht door sociale partners in de taxibranche (KNV Taxi & Zorgvervoer, FNV Taxi en CNV Vakmensen)--om bij te dragen aan een betere aanbestedingspraktijk binnen het zorgvervoer. Deze brochure is samengesteld om tegemoet te komen aan de wens van opdrachtgevers (veelal gemeenten) om meer inzicht te krijgen in de belangrijkste kerngegevens van de zorgvervoerbranche.

© Copyright 2014 CROW