Inzicht in de kosten van kleinschalig vraagafhankelijk vervoer

  • Bron: CROW-KpVV
  • Aantal Pagina's: 24
  • Datum: 1 jan 2017
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Doelgroepenvervoer

Meer dan ooit is het voor opdrachtgevende overheden van belang om inzicht te hebben in de kosten van kleinschalig vervoer.

Mede als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein moeten gemeenten met minder geld meer taken uitvoeren. Gemeenten zullen de zorg en het vervoer anders moeten gaan organiseren om deze forse bezuinigingen op te kunnen vangen. In deze veranderende wereld moeten (samenwerkingsverbanden van) gemeenten als opdrachtgever beleidskeuzes maken.

© Copyright 2014 CROW