Integratie doelgroepenvervoer en OV

  • Auteur: MuConsult
  • Aantal Pagina's: 46
  • Datum: 1 nov 2016
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Doelgroepenvervoer

MuConsult is door de ministeries van Infrstructuur en Milieu en Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd onderzoek te doen naar de stand van zaken inzake de integratie van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer en de mogelijkheden om deze integratie te bevorderen. Het bevorderen van het gebruik van het OV door reizigers die hiertoe in staat zijn, maar nu gebruik maken van het doelgroepenvervoer, zal bijdragen aan het streven naar een inclusieve samenleving. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van bestaande literatuur, een inventarisatie van lopende initiatieven en gesprekken met betrokkenen over integratiemogelijkheden.

© Copyright 2014 CROW