Handreiking voor het organiseren van samenwerking in het doelgroepenvervoer en aanvullend ov Inzicht in de processtappen en organisatievormen

  • Aantal Pagina's: 50
  • Datum: 4 jul 2014
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Doelgroepenvervoer
Deze publicatie geeft op hoofdlijnen inzicht in de processtappen die resulteren in een geslaagde samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer.

© Copyright 2014 CROW